خدمات مشاوره مالیاتی
.

۱- ارائه مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

.
.

گروه مشاوران مالیاتی تکسنا دارای سابقه درخشان در ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به طور تخصصی می باشد . بخشی از خدمات قابل ارائه توسط این مرکز به شرح زیر می باشد :
• ارائه خدمات مشاوره مالیاتی در کلیه زمینه های مالیاتی و ارائه راهکارهای کاربردی مالیاتی
• ارائه مشاوره در رابطه با معافیتهای مالیاتی
• ارائه مشاوره تخصصی به شرکتهای خارجی و شعب شرکتهای خارجی در ایران
• ارائه مشاوره در رابطه با پرونده های مالیاتی اشخاص و تعیین تکلیف آن
• ارائه مشاوره در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده

.

۲-خدمات مشاوره مالیاتی درخصوص تنظیم لوایح مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان مالیاتی

.

گروه مشاوران مالیاتی تکسنا با بهره گیری از متخصصات امر مالیات به کلیه اشخاص در زمینه تنظیم لوایح مالیاتی و حضور در مراجع حل اختلاف یاری می رساند .
لازم به ذکر است دفاع از حقوق مودیان با استفاده از خدمات افراد متخصص و صاحب نظر صورت می پذیرد و شامل کلیه مراحل زیر خواهد بود :
• پی گیری امور مالیاتی اشخاص نزد سازمان امور مالیاتی
• حضور و دفاع از حقوق اشخلص در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص نزد شورای عالی مالیاتی
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در هیئت ماده ۲۵۱ مکرر
• پیگیری و دفاع از حقوق اشخاص در دیوان عدالت مالیاتی

.

۳- تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

.

گروه مشاوران مالیاتی تکسنا با توجه به نیاز مودیان مالیاتی در خصوص تنظیم صحیح و اصولی اظهارنامه های مالیاتی و رعایت کلیه موازین قانونی خدمات خود را در زمینه های زیر ارائه می نماید :

بررسی سیستم حسابداری ، اسناد مالی و دفاتر قانونی در جهت کسب اطمیمنان درخصوص رعایت صحیح قوانین مالیاتی در تهیه آن

تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و تحریر دفاتر قانونی

تهیه ، تنظیم و ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

تنظیم اظهارنامه های مالیاتی اعم از مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده