تست نوشته تست نوشته تست نوشته

خدمات حسابداری مشاوران مالیاتی تکسنا

خدمات حسابداری عمومی

ارائه خدمات حسابداری  توسط مشاوران مالیاتی که دارای تسلط کامل بر قوانین  مالیاتی می باشد ، حتما می تواند کمک بسیار ارزنده ای به موسسات شرکتها و اشخاص در جهت کاهش اشتباهات مالیاتی و حسابداری و تنظیم اظهارنامه ها بدون مشکل و  درنتیجه کمک به پرداخت مالیات صحیح و درست میشود .  مشاوران مالیاتی تکسنا با دارا بودن کادر مجرب و آزموده در امور حسابداری می تواند کمک شایانی به شرکتها و سایر اشخاص در این زمینه نماید . عناوین خدمات حسابداری قابل ارائه توسط این موسسه به شرح زیر آمده است :
.

.

شناسایی رویدادهای مالی بر اساس مدارک و مستندات دریافتی از واحد مورد خدمات

.

.

 • تجزیه و تحلیل و شناخت  رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری مربوطه
 • محاسبه بهای تمام شده مالی فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • ارائه خدمات حسابداری براساس نیازهای هر شرکت ، سازمان و اشخاص
 • ثبت رویدادهای حسابداری و مالی در سیستم های نرم افزاری حسابداری و دفاتر قانونی
 • بررسی و ارائه گزارش خاص مدیریت درخصوص بخش های مختلف حسابداری
 • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
 • بررسی حسابها و ثبت اصلاحات مورد نیاز در حسابداری
 • تهیه انواع گزارش مدیریت با محوریت اطلاعات حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی مطابق استاندارد های حسابداری
 • تهیه گزارش سود و زیان جهت مدیریت و سود و زیان جامع
 • تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • تحریر دفاتر قانونی بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مالیاتی سازمان امور مالیاتی
 • اصلاح حساب سنوات گذشته و ارائه گزارشات حسابداری مربوطه
 • ارائه خدمات  درجهت تنظیم تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی در پایان دوره مالی براساس قوانین موضوعه

خدمات حسابداری VIP

برای اطلاع از خدمات حسابداری VIP تماس بگیرید
.
ارائه خدمات حسابداری  توسط مشاوران مالیاتی که دارای تسلط کامل بر قوانین  مالیاتی می باشد ، حتما می تواند کمک بسیار ارزنده ای به موسسات شرکتها و اشخاص در جهت کاهش اشتباهات مالیاتی و حسابداری و تنظیم اظهارنامه ها بدون مشکل و  درنتیجه کمک به پرداخت مالیات صحیح و درست میشود .  مشاوران مالیاتی تکسنا با دارا بودن کادر مجرب و آزموده در امور حسابداری می تواند کمک شایانی به شرکتها و سایر اشخاص در این زمینه نماید . عناوین خدمات حسابداری قابل ارائه توسط این موسسه به شرح زیر آمده است :
.

.

شناسایی رویدادهای مالی بر اساس مدارک و مستندات دریافتی از واحد مورد خدمات

.

.

 • تجزیه و تحلیل و شناخت  رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری مربوطه
 • محاسبه بهای تمام شده مالی فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده
 • ارائه خدمات حسابداری براساس نیازهای هر شرکت ، سازمان و اشخاص
 • ثبت رویدادهای حسابداری و مالی در سیستم های نرم افزاری حسابداری و دفاتر قانونی
 • بررسی و ارائه گزارش خاص مدیریت درخصوص بخش های مختلف حسابداری
 • تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده
 • بررسی حسابها و ثبت اصلاحات مورد نیاز در حسابداری
 • تهیه انواع گزارش مدیریت با محوریت اطلاعات حسابداری
 • تهیه صورتهای مالی مطابق استاندارد های حسابداری
 • تهیه گزارش سود و زیان جهت مدیریت و سود و زیان جامع
 • تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • تحریر دفاتر قانونی بر اساس ضوابط و مقررات و دستورالعمل های مالیاتی سازمان امور مالیاتی
 • اصلاح حساب سنوات گذشته و ارائه گزارشات حسابداری مربوطه
 • ارائه خدمات  درجهت تنظیم تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضوابط قانونی
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی در پایان دوره مالی براساس قوانین موضوعه

با ما تماس بگیرید ما ۱۰۰% مشکل مالیاتی شما را حل میکنیم